ÁTTEKINTÉS 

A „compliance-tradíció"

A régi jó kereskedői erényekhez tartozik, hogy igazodni kell a joghoz, be kell tartani a törvényeket. Gottlieb Daimler és Carl Benz, vállalatunk két atyja is ehhez tartotta magát, és igazgatótanácsunk mostani elnöke, dr. Dieter Zetsche is mindig hangsúlyozza: „A Daimlernél a "compliance" nem opció, hanem vállalati kultúránk integrális, maradandó alkotóeleme.” A Benz & Co. cég 1883-as mannheimi és a Daimler-Motoren-Gesellschaft 1890-es cannstatti alapítása óta eltelt évtizedek során üzletünk összetettebb, nemzetközibb lett. A munkatársaink által minden korlátozás nélkül teljesítendő jogi követelmények olyan sokrétűek, mint még soha. Számunkra legfontosabb prioritás, hogy mindezeket a követelményeket betartsuk. Ez megnyilvánul abban is, hogy a feddhetetlenség a Daimler konszern alapvető vállalati értéke a lelkesedés, a megbecsülés és a fegyelem mellett. 

Mit jelent a "compliance"? 

A „compliance” angol szó e hozzáállás legjobb kifejezője. Lefordítva annyit tesz: „valaminek teljesítése, valaminek való megfelelés”, vagy „követés”. A Daimler-nél „compliance” alatt konkrétan az üzleti modell számára releváns összes törvény, szabályozás és önkéntes kötelességvállalás, valamint a hozzájuk tartozó belső irányelvek és eljárások betartását értjük, mégpedig a Daimler minden aktivitására nézve. 

A Daimler compliance-szervezete 

A Group Compliance (GC) terület meghatározza az éves korrupció elleni programot, és világszerte elősegíti ennek a programnak a végrehajtását. 

BUSINESS PRACTICES OFFICE

Szabályszegések bejelentése: Business Practices Office (BPO)

A stuttgarti székhelyű Business Practices Office (BPO) irodát 2003-ban hozta létre a Daimler felügyelőbizottságának vizsgálóbizottsága. A BPO felelős a törvényi előírások vagy a Daimler belső szabályozásainak feltételezett megsértésével kapcsolatos bejelentések átvételéért és dokumentálásáért. A BPO intézkedik a szükséges belső felderítésről és annak koordinálásáról. Munkatársak vagy külső harmadik fél is tehet bejelentést – kívánságra névtelenül is. Az információk bizalmas feldolgozása minden esetben garantált.

A BPO felelős a súlyos szabálysértésekért, ezen esetekben kiváltképp:

  • Korrupciós-, kartelljogi- és pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények 
  • Lopás, hanyag kezelés, sikkasztás, csalás és egyéb, vagyon elleni vagy haszonszerzés érdekében elkövetett, különös jelentőségű vagy értékű bűncselekmények 
  • A testi és pszichés épség, a magánszféra és az adatvédelem súlyos megsértése 
  • Jelentős következményekkel járó számviteli- és könyvvizsgálati vétségek 
  • Potenciálisan magas károkhoz vezető (100 000,- EUR feletti) szabálytalanság a vállalat számára 
  • Szabálytalanságok, melyek valószínűleg a vállalat hírnevét súlyosan károsíthatják 
  • E3 vezetői szinttől kezdődő vezetők, valamint a szervezeti tisztviselők (pl. a Daimler AG Igazgatótanácsának tagjai és az ügyvezetők) által okozott vétségek

Kapcsolat 

Daimler AG Business Practices Office (BPO)
HPC 0655
70546 Stuttgart Németország
E-Mail: bpo@daimler.com
Telefon (Magyarországról): 800-381-6401
(Hozzáférési kód: 06-800-011-11)

Tájékoztatjuk, hogy a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően bejelentését jóhiszeműen kell megtennie, a rosszhiszemű bejelentés jogi konzekvenciákat vonhat maga után. A névtelenül tett bejelentés vizsgálata mellőzhető.

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelés célja a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.) szerinti munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer működtetése, visszaélések kivizsgálása és megelőzése. Az adatkezelés jogalapja a Pktv. 13-14. §-a.

Az adatkezelés során a Pktv. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), továbbá az Mt. rendelkezései irányadók.
Tájékoztatjuk, hogy a munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer működtetése során adatkezelőként a Daimler AG (DE-70327 Stuttgart, Mercedesstraße 137) és adott esetben a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Mercedes út 1.); adatfeldolgozóként pedig a GCS Compliance Services Europe Limited (Boston House Richmond, Surrey TW9 1QE, UK) jár el.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adat az adatkezelési cél megvalósulásáig, legfeljebb a vizsgálat lezárultát követő 6 évig tárolható.

Ha egyéb kérdése van személyi adatainak feldolgozásával kapcsolatban, a konszern adatvédelmi megbízottjához fordulhat, aki munkatársaival együtt felvilágosítás adása vagy egyéb panasza esetén is rendelkezésre áll.

Dr. Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
D-70546 Stuttgart
Németország

Ön az adatkezelés ellen az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetben és módon tiltakozással élhet, amelyet 15 napon belül megvizsgálunk. Jogainak egyéb megsértése esetén bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelésnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság általi adatvédelmi nyilvántartásba vételi száma: NAIH-83220/2015. 

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS NORMÁI

Cselekvésünk alapelvei

A jó vállalatvezetés mércéjét „Az üzleti magatartás normái” alatt fogalmaztuk meg. Minden vezető és minden munkatárs feladata annak biztosítása, hogy a tényleges cselekvés valamennyi üzleti műveletben megfeleljen ennek a normának (compliance). Az „Üzleti magatartás normái” előírással a Daimler munkatársai számára megteremtette a szabályokhoz igazodó magatartás útmutatását. A Group Compliance csoport kezeli a Magatartási irányelvet és a Code of Ethics szabályzatot, és felelős a korrupció-megelőzési irányelvekért.

A Magatartási irányelv

A törvények betartása mellett a vállalat értékei alapján a Daimler Magatartási irányelve („Integrity Code”) az etikus üzleti magatartás mércéje. Az irányelv az általános magatartási szabályok mellett többek között meghatározza a nemzetközi üzleti életben és a fellépő érdekütközések esetén követendő viselkedéssel szemben támasztott követelményeket, az egyenlő bánásmód kérdéseit, a korrupció elutasítását, a belső ellenőrző rendszerek szerepét, valamint a törvényes normák és egyéb belső és külső szabályozások betartásának elvárását. Ezen túlmenően „A szociális felelősség alapelvei” is részét képezik a magatartási irányelveknek. Ezek az egész konszernben kötelező érvényűek, így világszerte érvényesek. A Daimler ebben kiáll az ENSZ Global Compact elvei mellett, ezzel a nemzetközileg elfogadott emberi és munkavállalói jogok mellett, mint a gyermek- és a kényszermunka elutasítása és a szervezkedési jog elfogadása, és síkraszáll az esélyegyenlőség elvei, valamint az „egyenértékű munkáért egyenlő bért” elve mellett.

Code of Ethics

A 2003. júliusban elfogadott „Code of Ethics” – a Magatartási irányelv bővített értelmezésében – kiváltképpen az igazgatótanácsot és azon vezetőket szólítja meg, akiknek az éves és negyedéves mérlegzárás keretében lényeges befolyásuk van a tervezésre és a jelentéstételre. A kódex arra irányul, hogy elkerüljék a helytelen magatartást, és előmozdítsák az etikus viselkedést, valamint a vállalatról szóló információk teljes, megfelelő, pontos, időszerű és érthető közzétételét.

A Group Compliance irányelvek

A GC irányelvek a Magatartási irányelv „compliance” szempontjából fontos elveit konkrét cselekvési előírásokba ültetik át, és a komplex üzleti folyamatokban fontos iránymutatóként szolgálnak. Emellett léteznek a Daimler cégnél további irányelvek, amelyek speciális területekre és témákra érvényesek, de amelyekért nem a Group Compliance terület felelős.

Ha még kérdése van a „compliance” témával kapcsolatban, írjon nekünk:

compliance-mbmh@daimler.com