OHSAS

A munka-, és egészségvédelmi tevékenységek az Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. vállalati stratégiájának szerves részét képezik. 

Munkavállalóink és partnereink egészségvédelme, valamint a megfelelő munkabiztonság fenntartása, a munkakörülmények folyamatos fejlesztése érdekében vállalatunk OHSAS 18001 szabvány szerinti Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszert épített ki, működtet, és fejleszti azt folyamatosan.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. munkabiztonsági és egészségvédelmi stratégiáját vállalatunk vezetősége Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági politikájában, céljaiban rögzítette, mely a Daimler cégcsoport irányelveivel összhangban került megfogalmazásra: 

 • Operatív intézkedésekkel támogatjuk dolgozóink egészségének, teljesítőképességének és elégedettségének megőrzését 
 • Kiemelkedő színvonalú, átfogó munkabiztonságot és egészségvédelmet tartunk fenn 
 • A munkamódszerek és a munkakörnyezet kialakításánál szem előtt tartjuk a munkabiztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos tudományok legújabb eredményeit 
 • Vezetőink elkötelezettek, hogy példamutató magatartásukkal segítség a vállalati kultúra fejlesztését a munkabiztonság és egészségvédelem terén 
 • Célunk a folyamatos fejlesztés megvalósítása dolgozóink munkahelyének, munkakörnyezetének és a munkafolyamatainak kialakításánál 
 • Célunk a balesetek gyakoriságának és súlyosságának csökkentése, a balesetekből/betegségekből adódó munkaidő kiesés minimalizálása. 
 • A pénzügyi erőforrások hatékony felhasználása a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezet fenntartása és fejlesztése terén 


Mindannyiunk közös célja az „Egészséges munkatársak egy egészséges vállalatnál” vízió megvalósítása. 

Környezetvédelem

Cégünk a környezetvédelmet a vállalati stratégia és -politika szerves részének tekinti. „Innováció a fenntarthatóságért” – ez a jelmondatunk, ez jellemzi üzleti döntéseinket és tevékenységünket. Ha az erőforrásaink optimális felhasználásával jó minőségű terméket gyártunk, akkor az a környezetünk számára is nyereséget jelent. 

A folyamatos fejlődés érdekében vállalatunk arra törekszik, hogy a rendelkezésére álló legjobb technológiákat használja (BAT = Best Available Technology). Ezzel, az energia felhasználásánál, valamint az emissziók területén, illetve a hulladékkeletkezés szempontjából a lehető legkisebbre csökkentjük az ökoszisztémára gyakorolt hatásunkat,. Gyárunk célkitűzése, hogy az üzemi- és segédanyagokat visszavezessük a gyártásba, és így többször felhasználhassuk, valamint hogy a gyártás melléktermékeit újrahasznosítsuk. Minden meghozott intézkedés célja az, hogy a környezetterhelést a minimumra csökkentsük. 

A zöld gyártás folyamatos biztosítása érdekében minden környezeti hatást (levegő, zaj, hulladék, víz, talaj, természeti erőforrások) állandóan ellenőrzünk és mérünk. A gyártás során arra törekszünk, hogy a közvetlen és közvetett folyamatokkal, valamint a gyártott termék használata során a környezetet a lehető legkisebb mértékben terheljük.

EMAS

2011-ben, a termelés beindítása előtt sikeresen bevezettük az EMAS III (1221/2009/EG) európai szabványt, amely tartalmazza az ISO 14001 rendszert is, annak érdekében, hogy a vállalat környezeti teljesítményét is folyamatosan javítsuk. Gyárunk 2015 februárjában az újratanúsítás alkalmával is megfelelt a külső hitelesítők által támasztott szigorú elvárásoknak és eltérés és hiba nélkül teljesítette az auditot, így már negyedik éve sikeresen működik a környezetvédelmi csoport által kialakított környezetirányítási rendszer, melynek célja a gyár környezetvédelmének folyamatos fejlesztése és működtetése. 

Az Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. környezetvédelmi és energiagazdálkodási csoportja egy hatékonyan működő integrált környezet –és energiamenedzsment rendszer érdekében célkitűzéseit- a környezetvédelmi- és energia politika irányelveivel harmonizálva- közösen fogalmazta meg. Ezen célokat a vállalat felső vezetősége a folyamatos környezeti teljesítmény javítása és az energiahatékonyság növelése jegyében határozta meg.
 1. Integrált irányítási rendszer kiépítése a környezetvédelem és az energiahatékonyság területén
 2. Környezetbarát és energia hatékony gyártás kialakítása a felhasznált természeti erőforrások csökkentésével
 3. Fenntartható hulladékgazdálkodás biztosítása
 4. Zaj-, víz- és levegőterhelő anyagok kibocsátásának minimalizálása
 5. Munkatársak és partnereink környezet- és energiatudatosságának növelése
 6. A telephely energiafelhasználásának folyamatos csökkentése

Hulladékgazdálkodás

A hulladékgazdálkodás szempontjából az Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. alapvető céljának tekinti a gyártás során a hulladékok keletkezésének megelőzését, a hulladékok mennyiségének folyamatos csökkentését. Célunk továbbá a hulladékaink minél nagyobb arányú hasznosítása. Mindezek érdekében a hulladékok gyűjtése nálunk szelektíven történik a kihelyezett gyűjtő szigetek és a feliratozott hulladékgyűjtők segítségével. A gyárban közel 100 fajta hulladék keletkezik, melynek a megfelelő ártalmatlanításáról és kezeléséről engedéllyel rendelkező és auditált végártalmatlanítók gondoskodnak. 

Hulladékcsökkentési- és hasznosítási szempontból mennyiségük és költségtényezőik alapján, három hulladékot választottunk ki. Ezek a ragasztók, a felületkezelő üzem rendszermosó folyadékai, valamint a szennyvíztisztítóban keletkező fémhidroxid iszap. 

A festőüzemben a színblokkok méretének növelésével szerettük volna csökkenteni a színváltásból keletkező, a rendszermosásból származó oldószertartalmú, folyékony hulladékokat. A termelés ebben az irányban történő optimalizálásával sikerült a hulladékokat 16,7 %-kal csökkenteni.
Szintén a festőüzemben a technológiai szennyvíz tisztítása során keletkező fémhidroxid iszap szárazanyag tartalmának növelését a víztelenítő prés hatásfokának növelésével sikerült elérnünk. 
2014-ben a veszélyes hulladékok hasznosítási aránya nagyon alacsony volt, az égetőműben ártalmatlanított hulladékokból adódóan. Ezért 2015-ben nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy megkeressük azokat a hulladék kezelőket, akik megfelelő hasznosítási technológiával tudják ezeket a hulladékokat kezelni.
A magas oldószer tartalmú mosófolyadékok anyagában történő újrahasznosítására viszonylag könnyen találtunk megfelelő kezelőt, amíg az alacsony oldószertartalmú mosófolyadékok hasznosítására a megfelelő kezelő kiválasztása a helyi sajátosságok miatt nehezebben volt megvalósítható.
A festőüzem ipari szennyvíztisztítóján keletkező iszapok hasznosítása veszélyes hulladék lerakó takaró anyagaként vált lehetővé.
A nem veszélyes hulladékok esetében a kommunális hulladékok mennyiségét sikerült drasztikusan csökkenteni, ugyanis a hulladék bevizsgálásával igazolható volt, hogy jelentős része egyéb csomagolási hulladékból áll. 
Ezért a kommunálishulladék jelentős részét kevert csomagolási hulladékká minősítettük, így csak a ténylegesen keletkező kommunális hulladékokat kellett deponálással ártalmatlanítani. A kevert csomagolási hulladék pedig RDF hasznosításra került. 
Ezek voltak a jelentősebb hulladékok hasznosítására vonatkozó intézkedéseink, de természetesen foglalkoztunk a kisebb mennyiségű hulladékok hasznosítási lehetőségeivel is. Így találtunk lehetőséget a sérült lökhárítók anyagában-, illetve 2016 áprilisától a szennyezett textil hulladék több mint 100 %-ának hasznosítására.
2017 szeptemberére sikerült elérni a veszélyes hulladékok 99,85 %-os, a nem veszélyes hulladékok esetében pedig a 96,37 %-os hasznosítási arányt, melynek javításán a következő években is dolgozunk