OHSAS

A munka-, és egészségvédelmi tevékenységek az Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. vállalati stratégiájának szerves részét képezik. 

Munkavállalóink és partnereink egészségvédelme, valamint a megfelelő munkabiztonság fenntartása, a munkakörülmények folyamatos fejlesztése érdekében vállalatunk OHSAS 18001 szabvány szerinti Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszert épített ki, működtet, és fejleszti azt folyamatosan.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. munkabiztonsági és egészségvédelmi stratégiáját vállalatunk vezetősége Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági politikájában, céljaiban rögzítette, mely a Mercedes-Benz Group cégcsoport irányelveivel összhangban került megfogalmazásra: 

 • A balesetek gyakoriságának és kihatásának csökkentése.
 • A balesetekből, betegségekből adódó munkaidő kiesés minimalizálása.
 • A gyár területén dolgozó külső cégek által behozott egészségi és munkabiztonsági kockázatok minimalizálása.
 • A feltárt kockázatokkal szembeni hatékony védelmek biztosítása.
 • A biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezet fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges pénzügyi erőforrások biztosítása.
 • Munkatársaink elkötelezettségének fejlesztése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés iránt.


Mindannyiunk közös célja az „Egészséges munkatársak egy egészséges vállalatnál” vízió megvalósítása. 

Környezetvédelem

A környezeti- és energia irányelvek a környezetvédelmet, mint a konszern meghatározó vállalati célkitűzését írják le. Ennek során kiemelt hangsúlyt kap az energiával való felelősségteljes bánásmód és annak hatékony bevetése.

A hat irányelv:
 • Jövőorientáltság és folyamatos fejlődés
 • Környezetbarát és energiahatékony termékek fejlesztése
 • Környezetbarát és energetikailag optimalizált gyártás kialakítása
 • Környezetvédelem-orientált szolgáltatás nyújtása az ügyfeleknek
 • Világszerte példaértékű környezeti teljesítmény nyújtása
 • Átfogó információk nyújtása a munkatársak és a nyilvánosság számára a környezetvédelem és az energiaalkalmazás kapcsán


Vállaltunk egyre zöldebbé válik, melyet számos munkatársunk munkája bizonyít nap mint nap. Kollegáink kreatív ötleteikkel és lelkesedésükkel járulnak hozzá, hogy kiemelt fókuszban tartsuk a környezetvédelmi felelősségvállalásunkat.

2011-ben a Daimler konszernen belül elsők között vezettük be az Európai Parlament és Tanács 1221/2009/EK rendeletében szabályozott EMAS rendszert, melyet folyamatosan továbbfejlesztünk, és ezáltal biztosítjuk, hogy tevékenységünk és termékeink megfeleljenek a környezetpolitikában, a célokban és előirányzatokban leírtaknak.

Energiahatékonyság 


Gyárunkban a folyamatos hatékonyság növelés szellemében ISO50001 Energiairányítási rendszerszabványt működtetünk és számos intézkedést vezettünk be a 2017-es évben is. Ezek közül az alábbiakban ismertetünk néhányat:

Dinamikus légmennyiség szabályozás:
A felületkezelő üzem a gyárunk legnagyobb fogyasztója. A csarnok komfort szellőzését 4 db légkezelőgép biztosítja, amely hármas feladatot lát el. Frisslevegőt biztosít a benntartózkodóknak, túlnyomást épít fel, ami a tisztaterek szempontjából elsődleges fontosságú, valamint az épület hőegyensúlyát is biztosítja. Különböző környezeti paraméterek és üzemállapotok mellett a célok elérésénél eltérő teljesítményigény lép fel. A berendezések minimális átépítésével (műszerezettség bővítésével) és a vezérlések új logikára épülő átprogramozásával elértük, hogy a korábbi fix csatornanyomásra történő üzem helyett (ami közel állandó légtérfogatáramot jelent) az igényekhez pontosan illeszkedő légcserét valósítunk meg. Ezzel nem csak a ventilátorok energiaigénye csökkent jelentősen, hanem a fűtési időszakban az alacsonyabb légcsere szám miatt nagymértékű hőigény –ezen keresztül gázfogyasztás- csökkenést is realizáltunk.

Hidraulika aggregátok üzemidő optimalizálása:
A kecskeméti gyárban energiahatékonysági csapatot működtetünk. Így minden egyes üzemünk külön energetikai koordinátorral rendelkezik, akiknek feladata a központi energiaellátási osztállyal együttműködve a termelési berendezések hatékonyságnövelése. Egy ilyen -termeléshez kötődő- intézkedés volt a 2017-es évben a karosszéria üzem hidraulika aggregátjainak a termelési időn kívüli lekapcsolása, amit a koordinátori bejárások során definiáltunk, majd saját erőforrással valósítottunk meg.

Világítás korszerűsítés:
Vállalatunk számára nagyon fontos, hogy mindig naprakészek legyünk a technológiai újítások terén, ezért az innováció mindenhol jelen van a telephelyen a trigenerációs energiatermeléstől a világítási rendszerekig. Csarnok világítási feladatra gyár szerte már több csarnokban is az erőforrástakarékos LED technológiás fényforrásokat használjuk és folyamatosan vizsgáljuk a speciális termelési folyamatokban történő alkalmazási lehetőségeiket is. Ennek keretében a tavalyi évben a lakkvizsgáló fényalagútban számos minőségi teszt után szintén áttértünk erre a technológiára.

A fenti intézkedésekkel összesen 1376 MWh-val csökkentettük telephelyünk villamosenergia-felhasználását. Ez több mint 3500 magyar háztartás éves villamosenergia-igényét fedezi, valamint 502 tonna széndioxid környezetbe jutását akadályozzuk meg ezáltal évente. Ezt a széndioxid mennyiséget 117 tölgyfa egész életciklusa (80 év) alatt tudná megkötni.

EMAS

2011-ben, a termelés beindítása előtt sikeresen bevezettük az EMAS III (1221/2009/EG) európai szabványt, amely tartalmazza az ISO 14001 rendszert is, annak érdekében, hogy a vállalat környezeti teljesítményét is folyamatosan javítsuk. Gyárunk 2015 februárjában az újratanúsítás alkalmával is megfelelt a külső hitelesítők által támasztott szigorú elvárásoknak és eltérés és hiba nélkül teljesítette az auditot, így már negyedik éve sikeresen működik a környezetvédelmi csoport által kialakított környezetirányítási rendszer, melynek célja a gyár környezetvédelmének folyamatos fejlesztése és működtetése. 

Az Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. környezetvédelmi és energiagazdálkodási csoportja egy hatékonyan működő integrált környezet –és energiamenedzsment rendszer érdekében célkitűzéseit- a környezetvédelmi- és energia politika irányelveivel harmonizálva- közösen fogalmazta meg. Ezen célokat a vállalat felső vezetősége a folyamatos környezeti teljesítmény javítása és az energiahatékonyság növelése jegyében határozta meg.
 1. Integrált irányítási rendszer kiépítése a környezetvédelem és az energiahatékonyság területén
 2. Környezetbarát és energia hatékony gyártás kialakítása a felhasznált természeti erőforrások csökkentésével
 3. Fenntartható hulladékgazdálkodás biztosítása
 4. Zaj-, víz- és levegőterhelő anyagok kibocsátásának minimalizálása
 5. Munkatársak és partnereink környezet- és energiatudatosságának növelése
 6. A telephely energiafelhasználásának folyamatos csökkentése

Hulladékgazdálkodás

A hulladékgazdálkodás szempontjából az Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. alapvető céljának tekinti a gyártás során a hulladékok keletkezésének megelőzését, a hulladékok mennyiségének folyamatos csökkentését. Célunk továbbá a hulladékaink minél nagyobb arányú hasznosítása. Mindezek érdekében a hulladékok gyűjtése nálunk szelektíven történik a kihelyezett gyűjtő szigetek és a feliratozott hulladékgyűjtők segítségével. A gyárban közel 100 fajta hulladék keletkezik, melynek a megfelelő ártalmatlanításáról és kezeléséről engedéllyel rendelkező és auditált végártalmatlanítók gondoskodnak. 

Hulladékcsökkentési- és hasznosítási szempontból mennyiségük és költségtényezőik alapján, három hulladékot választottunk ki. Ezek a ragasztók, a felületkezelő üzem rendszermosó folyadékai, valamint a szennyvíztisztítóban keletkező fémhidroxid iszap. 

A festőüzemben a színblokkok méretének növelésével szerettük volna csökkenteni a színváltásból keletkező, a rendszermosásból származó oldószertartalmú, folyékony hulladékokat. A termelés ebben az irányban történő optimalizálásával sikerült a hulladékokat 16,7 %-kal csökkenteni.
Szintén a festőüzemben a technológiai szennyvíz tisztítása során keletkező fémhidroxid iszap szárazanyag tartalmának növelését a víztelenítő prés hatásfokának növelésével sikerült elérnünk. 
2014-ben a veszélyes hulladékok hasznosítási aránya nagyon alacsony volt, az égetőműben ártalmatlanított hulladékokból adódóan. Ezért 2015-ben nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy megkeressük azokat a hulladék kezelőket, akik megfelelő hasznosítási technológiával tudják ezeket a hulladékokat kezelni.
A magas oldószer tartalmú mosófolyadékok anyagában történő újrahasznosítására viszonylag könnyen találtunk megfelelő kezelőt, amíg az alacsony oldószertartalmú mosófolyadékok hasznosítására a megfelelő kezelő kiválasztása a helyi sajátosságok miatt nehezebben volt megvalósítható.
A festőüzem ipari szennyvíztisztítóján keletkező iszapok hasznosítása veszélyes hulladék lerakó takaró anyagaként vált lehetővé.
A nem veszélyes hulladékok esetében a kommunális hulladékok mennyiségét sikerült drasztikusan csökkenteni, ugyanis a hulladék bevizsgálásával igazolható volt, hogy jelentős része egyéb csomagolási hulladékból áll. 
Ezért a kommunálishulladék jelentős részét kevert csomagolási hulladékká minősítettük, így csak a ténylegesen keletkező kommunális hulladékokat kellett deponálással ártalmatlanítani. A kevert csomagolási hulladék pedig RDF hasznosításra került. 
Ezek voltak a jelentősebb hulladékok hasznosítására vonatkozó intézkedéseink, de természetesen foglalkoztunk a kisebb mennyiségű hulladékok hasznosítási lehetőségeivel is. Így találtunk lehetőséget a sérült lökhárítók anyagában-, illetve 2016 áprilisától a szennyezett textil hulladék több mint 100 %-ának hasznosítására.
2017 szeptemberére sikerült elérni a veszélyes hulladékok 99,85 %-os, a nem veszélyes hulladékok esetében pedig a 96,37 %-os hasznosítási arányt, melynek javításán a következő években is dolgozunk